Registerutdrag för samtliga ledare

3 juli, 2021 av Johan Havenberg

På Scouternas stämma togs beslut om att samtliga ledare, övre 15 år, ska visa upp registerutdrag ur belastningsregistret vart tredje år.

Vad behöver jag som ledare göra?

  1. Beställ ett registerutdrag från Polisen.
    https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ovrigt-arbete-och-kontakt-med-barn
  2. Visa upp registerutdraget för någon av de som är ansvariga för att registrera att utdraget är uppvisat.
    Martin Isaksen eller Niklas Euström