Trelleborgs scoutkår består av ett antal olika avdelningar uppdelade efter ålder. Kåren bedriver sin verksamhet i och runt Trelleborgs tätort.

Trelleborgs scoutkår har en en sektion i Bryssel

Kårropet

Umpa, umpa, oh, ha, ha
Ticke-tacka, ticke-tacka, ja, ja, ja
Um, tji, tji, um, tji, tji
De é Trellebrorgarna, ra, ra , ra!

Kårens historia

av Pälle Österberg och Johan Havenberg
Det har gått några år sedan Trelleborgs Scoutkår bildades, 1911, och att återge all tidig scouthistoria är för länge sedan omöjlig. Dels för att de som skulle kunna tala om hur det var inte längre finns. Dels för att de dokument (brev mm) och foto som finns bevarade bara är lösryckta bitar i ett för övrigt historielöst sammanhang. Utgåvorna från kårens olika jubileum är en stor skatt att läsa om vill få bättre kunskap om kårens tidiga Scouthistoria.

Begynnelsen

Någon gång innan 1946 fick Thorsten Wiezell, avdelningschef och innehavare av förtjänstmärke sedan 1929, uppdraget att skriva om kårens historia inför 35-års jubileet. I boken som kom ut vid jubileet kan man läsa hur Thorsten börjar sin historia.

Sedan scoutrörelsen år 1910 börjat blir mera känd i Sverige och de första verkligt organiserade scoutkårerna bildats bl.a. i Göteborg, Malmö, och Hälsingborg, ville Trelleborgs friluftsintresserade pojkar, som redan tidigare satt igång med en hel del ”hemmagjord” scouting, också vara med på allvar.
Scouting for Boys, nyss översatt av Ebbe Lieberath, anskaffades och studerades, scoutintresset vaknade allt mera och slutligen bildades år 1911 Scoutkåren Trelleborgspojkarna med läroverksvaktmästaren O. W. Svensson som chef.
Scoutrörelsen i Sverige erhöll under 1912 en fastare organisation, i det Sveriges Scoutförbund bildades med Ebbe Lieberath som Scoutchef. Trelleborgskårens inträdesansökan i det nya förbundet är daterat till den 9 oktober 1912. Samma dag beslöts, att kårens årsdag skulle vara den 6 november.

Minnesvärda händelser

Under åren som gått har det hänt enorma mängder saker i Trelleborgs scoutkår. Att ens försöka hitta eller skriva ner allt ter sig som en omöjlig uppgift, men här kommer några saker som på ett eller annat sätt var första gången de hände. Antingen innom kåren och/eller förbundet.

 • 1912: Scoutkårens första sommarläger vid Ringsjöns norra strand. Ett flertal kårer deltar vilket var en bedrift för det fanns ingen samorganisation för scouterna då.
 • 1914: Folke Lidström, som under ytterst riskabla förhållanden räddade en person från att drunkna, får Sveriges Scoutförbunds guldkors. Han är den förste i landet som får detta märke.
 • 1914: 2-12 juli Scoutkårens första förbundsläger i Malmö i samband med Baltiska utställningen.
 • 1960: Sveriges Scoutförbund och Sveriges Flickors Scoutförbund gick tillsammans under namnet Svenska Scoutförbundet och Scoutkåren får sina första flickscouter detta år.
 • 2007: Sveriges alla förbund enas om en gemensam scoutdräkt.
 • 2012: Scouterna bildas, Sveriges samtliga scoutförbund ombildas till en riksorganisation där kårer antingen är direkt anslutna eller är anslutna via ett samarbetsavtal mellan Scouterna och kårens moderorganisation. All scouting bedrivs nu i Sverige med samma program.
 • 2018: Trelleborgs scoutkår stöttar uppstarten av svensk scouting i Bryssel, genom att erbjuda scouterna där medlemskap i kåren och blir därmed Sveriges första scoutkår med verksamhet utomlands.

Lokaler och fastigheter

Under årens lopp har kåren utnyttjat och ägt  olika lokaler och fastigheter. Här följer en kort summering över dessa.

 • ? – 1948: Utflyktstuga, i Kämpinge
 • 1947 – 1969: Utflyktstuga, dispositionsrätt på Markiehage.
 • 1948 – 1975: Verksamhetslokal, Järnvägsgatan 23.
 • 1961 – : Utflyktstuga, Grönby Hage.
 • 1975 – 2013: Verksamhetslokal, S:ta Gertruds väg 2.
 • 2013 – 2018: Verksamhetslokal, hyresrätt Valldammsgatan 21
 • 2018 – : Verksamhetslokal, hyresrätt Omvägen 23