Vi är måna om att du ska känna dig trygg i dina kontakter med oss. Därför vill vi berätta om vår hantering av personuppgifter och om den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som gäller i hela EU från och med den 25 maj 2018.

Medlemskap – Medlemsregistret

Scouterna (802006-2942) är tillsammans med Trelleborgs scoutkår (847000-2059) gemensamt personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar till oss.
De personuppgifter vi samlar in och behandlar är framför allt sådana som du själv uppger till oss (som personnummer, namn, adress, e-postadress, telefonnummer) när du ansöker om medlemskap.
Vi behöver dessa uppgifter för att hantera din medlemsansökan och administrera ditt medlemskap hos oss. Dessutom skickar vi dig medlemstidning, nyhetsbrev, erbjudandet från scoutshopen, erbjudanden om deltaganden i olika aktiviteter som t.ex. läger, kurser och arrangemang.
Dina uppgifter behöver behandlas av oss för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot dig som medlem.
Vi delar inte dina personuppgifter med andra, utom när vi har ett avtal med en tredje part. Det kan vara företag som förmedlar betalningar, trycker och skickar vår medlemstidning, beviljar bidrag till oss, eller på annat sätt är viktiga för vår verksamhet.
Du har rätt att begära tillgång till, rättelse eller under vissa förutsättningar radering av personuppgifter eller begränsning av behandling som rör dig. Tänk då på att det kan innebära att vi inte kan fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som medlem. Du har vidare rätt att invända mot behandlingen. Som medlem med en registrerad e-postadress, kan du skapa en inloggning och logga in i medlemssystemet Scoutnet och kontrollera att vi har rätt uppgifter om dig. Då kan du också korrigera dina uppgifter om någonting ändrats, t.ex. om byter adress m.m.
Om du har frågor om vår behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på scoutnet@scouterna.se

Bilder

Under våra möte, hajker, läger etc kommer det ibland att tas bilder som visar vår, Trelleborgs scoutkår (847000-2059), verksamhet. Dessa bilder använder vi oss av på vår hemsida och i våra sociala medier (Facebook och Instagram). Vi gör det med stöd av den rättsliga grunden intresseavvägning i syfte att förmedla vår verksamhet till medlemmar, föräldrar och övriga anhöriga samt till allmänheten för att nå ut och skapa intresse. Vi tror att intresset hos målgruppen är större än den eventuella risk det innebär för våra medlemmar att synas på verksamhetsrelaterade bilder.
Vill man inte vara med på bild kan man säga ifrån på plats eller begära att vi tar bort en särskild bild i efterhand genom att höra av sig till oss.