Här finns lite olika dokument som kan vara bra att ha som ledare och som på olika sätt hjälper till eller underlättar verksamheten.

Verksamhetsplan

[bifogade-filer]

Personuppgiftshantering

[lista-filer kategori=”Personuppgiftshantering”]

Medlemsadministration

[lista-filer kategori=”Medlemmar”]

Material

[lista-filer kategori=”Material”]

Ekonomi

[lista-filer kategori=”Ekonomi”]

Grönby hage

[lista-filer kategori=”Grönby hage”]

Sommarläger

[lista-filer kategori=”Sommarläger”]