Här finns information och länkar till hjälp för, samt ledarutbildningar som riktar sig till, scoutledare.

Utbildningar

I enlighet med kårens utbildningspolicy kan du få din utbildning betald av kåren.

Trygga Möten

Scouterna arbetar ständigt för att vår verksamhet ska bli tryggare och säkrare. På Scouternas stämma Demokratijamboree 2012, beslutades att alla ledare ska gå ledarutbildningen Trygga Möten. Scouterna vill att det inte ska finnas några övergrepp i samhället. Genom arbetet med Trygga Möten rustar Scouterna ledare för att våga agera om något händer. Vi vill att det överallt ska finnas trygga möten för unga, alltså möten som är helt fria från övergrepp i alla former.

Trygga Möten är en gratis webbutbildning som finns på Scouternas folkhögskola.
Gå Trygga Mötens webbkurs för scoutledare
Läs mer om Trygga Möten

Ledarutbildningar – ett sätt utvecklas som person och som ledare

Scouterna jobbar aktivt med att utbilda våra medlemmar, båda unga och vuxna. Utbildning är ett sätt att utmana och utveckla våra medlemmar, samtidigt som det är en kvalitetssäkring för vår verksamhet.

I Scouterna får alla växa, både barn och vuxna. Barn och unga växer av utmaningar i verksamheten på veckomöten, hajker, läger och aktiviteter. Att leda den här verksamheten är i sig utvecklande och utmanande. Men, för att erbjuda ytterligare möjligheter för ledare i Scouterna finns scoututbildningar med fokus på ledarskap och personlig utveckling. Scouternas folkhögskola driver Scouternas ledarutbildningar.
Scouternas Folkhögskola

Medlemsregistret – Scoutnet

Scouternas medlemsregister heter Scoutnet.
I registret kan medlemmar redigera sina medlemsuppgifter och du som är ledare kan redigera din avdelning eller kår och medlemmarna i dessa. Du som har en roll i styrelsen i en kår eller distrikt har tillgång till flera olika verktyg.
Scoutnet
Guider och mera information

Scoutservice

Scoutservice riktar sig till aktiva scouter och innehåller nyheter, debatt och stöd.
Scoutservice

Scouternas Aktivitetsbank

Scouterna har en egen Aktivitetsbank där alla kan hitta roliga aktiviteter för olika åldrar och med olika teman.
HITTA AKTIVITETER I AKTIVITETSBANKEN

Södra Skånes Scoutdistrikt

Trelleborgs scoutkår tillhör Södra Skånes Scoutdistrikt.
Södra Skånes Scoutdistrikt