Ni ansvarar själva för kårens material, så återlämna det som ni hade velat få det. Om något går sönder så kontakta materialförvaltarna.

Materiel för användning under mötestid

Detta materiel är endast till för lån under de vanliga veckomötena, INTE för hajker eller andra övernattningar!
Materielen hämtas och lämnas tillbaks samma dag som mötet äger rum. Materielen får alltså inte hämtas på måndag eftermiddag och lämnas tillbaks på tisdag eftermiddag, det ska tillbaka direkt efter mötet i det skick som ni själva skulle vilja finna det i! (se Skötsel nedan)

Materiel för användning på läger/hajk

Beställning ska vara materielgruppen tillhanda senast en vecka före utlämning!
Beställning kan göras genom att fylla i en beställningslista och sedan lägga den i postlådan på gallerdörren i lokalen eller på formuläret nedan, som skickas direkt till materielgruppen.
Materielen ska återlämnas torrt och rengjort snarast möjligt efter lägrets/hajkens avslut.(se Skötsel nedan)

Skötsel

Trangiakök som har använts ska svintas och diskas med diskmedel, alla delar utom brännaren som ska torkas ren! Det ska även bytas påse till brännaren vid behov. Om det skulle saknas någon del eller om t-spriten är på väg att ta slut så lägg en lapp i postlådan på gallerdörren.
Yxa och såg ska förvaras med skydd samt ska lämnas i det skick ni själv vill finna dem i. Yxan ska slipas vid behov.
Spade ska rengöras från all smuts.
Vindskydd som är smutsiga eller blöta ska först rengöras och torkas innan dom viks ihop. OBS! Blöta vindskydd kan ej hängas/läggas i stora salen då golvet inte tål vatten.
Första förband till övning till möten finns i programmaterial. Sjukvårdsväskan är endast vid skada.
Fotogenlykta som använts ska tömmas på fotogen innan den lämnas samt att glaset ska diskas. Börjar veken bli kort eller om det inte finns någon så lämna en lapp i postlådan.

Beställning

Vid frågor angående hajk/läger materiel kontakta förvaltaren på materielforvaltare@trelleborgsscoutkar.se

Webformulär

Blankett för utskrift