Problem med Hotmail, Live och Outlook e-postadresser

1 september, 2021 av Johan Havenberg

Använder du Hotmail, Live, Outlook eller annan e-posttjänst fråm Microsoft kan du ha problem att ta emot e-post från Trelleborgs scoutkår!

Detta beror på att inställningarna för spam hos Microsoft, ibland, filtrerar bort e-post som skickas via listor. Ibland kan man hitta e-posten i sin spam-folder, men den normala inställningen är att den foldern rensas varje vecka, så risken är stor att man missar det. I de allra flesta fall ”försvinner” bara e-posten.

Tyvärr finns det ingenting vi kan göra för att hjälpa upp denna situation, utan du måste gå in i dina inställningar och berätta för Microsoft att du litar på domänen ’trelleborgsscoutkar.se’.

Hur man gör detta verkar skilja lite mellan de olika tjänsterna och mellan vilken klient du använder. Det finns gott om hjälp på internet för att göra detta.
Förslag på sökord: ”add trusted domain” + din tjänst, tex Hotmail