Nyhetsbrev – Mars

18 mars, 2020 av Johan Havenberg

Hej,

Vårkänslorna börjar så smått smyga sig på och det är dags för ett nytt nyhetsbrev. Precis som i övrigt informationsflöde i samhället dominerar den uppkomna situationen med Covid-19-viruset (”Corona”) detta nyhetsbrev.

Covid-19-viruset

Vi vill betona att Trelleborgs scoutkår följer de rekommendationer och riktlinjer som kommer från Folkhälsomyndigheten.

I nuläget innebär att vi i så stor mån som möjligt har verksamhet som vanligt, men:

  • man stannar hemma vid förkylningssymptom
  • man är noga med hygienen

Enskilda avdelningar kan naturligtvis behöva ställa in om det visar sig att man är för få ledare eller för få scouter eller om det av andra anledningar inte går eller är lämpligt att genomföra det som är planerat. Vi försöker att hjälpas åt i dessa situationer och kommunicera gärna mellan avdelningar och med oss i styrelsen för att hitta lösningar eller om ni är osäkra på hur ni ska gå tillväga!

Från Scouterna centralt skriver man bl a så här

Vi ser ingen anledning till att ställa in mindre lokala och regionala aktiviteter och likt Folkhälsomyndigheten anser vi det vara viktigt att fortsätta med scoutmöten. Det kan vara bra att få prata och lyssna på varandra och ha en fast trygg punkt i vardagen.

I fall ni har en fysisk träff ska både ledare och scouter stanna hemma om de känner sig det minsta sjuka eller har symtom på covid-19, som är beteckningen på sjukdomen. Vanliga symtom är torrhosta, feber, andningsbesvär, halsont, huvudvärk samt muskel-och ledvärk.

Dessutom är det extra viktigt att ha en god handhygien och tvätta händerna innan mötet, i samband med toalettbesök, och mathantering. Det finns ingen anledning att ställa in vanliga träffar, men det kan vara en extra god idé att vara utomhus.

Se länk nedan om ni vill läsa mer ingående
http://www.scout.se/2020/03/13/tips-till-scoutledaren-sa-kan-du-prata-med-din-scout-om-coronaviruset/

Det är också detta vi kommunicerar ut och hänvisar till om vi får frågor från föräldrar och andra.

ICA-kortet

Kom ihåg att lägga tillbaka Ica-kortet snarast möjligt efter att det använts så att vi vet var det finns och så att det finns tillgängligt för nästa som vill använda det!

Kårstämma

Sist men inte minst vill vi återigen påminna om stämman den 22 mars kl 18!
Handlingarna kommer innom kort per mail (eftersom hemsidan inte är i ordning ännu).

Varma Scouthälsningar,
Johanna och Johan, kårordförande