Nyhetsbrev – September

Nyhetsbrev
21 september, 2018 av Johan Havenberg

Hej,

Nu är höstterminen igång och det är full fart på avdelningsverksamheten! Några har redan hunnit vara på övernattning i Grönby hage medan andra fortfarande har både hajker och Grönby-övernattningar att se fram emot.

Rekrytering

Carro från kansliet har för kårens räkning varit ute och besökt samt delat ut lappar i Trelleborgs skolor, som en del av vår rekryteringsinsats. Ett prova-på-möte genomfördes den 12 september för de barn och föräldrar som var intresserade och vi hoppas och tror att det innebär ett antal nya scouter, i framför allt spårar- och upptäckarålder. Prova-på-mötet var i alla fall väldigt uppskattat av de som var där!

Skoborstar

Höstsäsongen närmar sig med allt vad det innebär i form av väder och vind. Kåren har därför köpt in tre stycken skoborstar, varav två kommer att vara placerade i Grönby hage och en i lokalen på Omvägen. Vi ser att detta kommer att bidra till allas trivsel då det blir lättare att hålla rent. För att borstarna ska hålla längre (och för att vi ska få behålla dem) vill vi att man sätter in dem i stugan i Grönby hage eller i lokalen på Omvägen efter att man använt dem under mötet/övernattningen.

World Scout Jamboree USA 2019

Från Trelleborgs scoutkår är det glädjande nog 10 ungdomar och 3 vuxna som valt att anmäla sig och åka med till WSJ i USA nästa sommar! Vi kommer att samla scouterna och deras målsmän till ett litet informationsmöte den 18 september för att ge dem möjlighet att skapa ett kontaktnät och informationsutbyte mellan de som ska åka, och om de eventuellt vill göra någon gemensam insamling av pengar för att minska den höga kostnaden.

Webbgruppen

Det behövs förstärkning i webbgruppen! Är du intresserad, eller vet någon som kan vara, av att hjälpa till med underhåll och drift av kårens hemsida (WordPress), facebooksida, instagram eller mail-listor mm, så hör av dig till ordforande@trelleborgsscoutkar.se.
På gång är bla konfiguration och drifttagning av G-suit, inkl koppling till Scoutnet, och en ny hemsida i WordPress.

Varma Scouthälsningar,
Johanna och Johan, kårordförande