Nyhetsbrev – November

Nyhetsbrev
1 december, 2018 av Johan Havenberg

Hej,

Snart är ännu en scouttermin till ända och vi går mot den härliga, men också hektiska, advents- och jultiden. Detta märks även i kårens verksamhet och vi slutspurtar terminen med julmarknad, evenemang kopplat till Fredsljuset, julhälsning för kårens utmanare och ledare med familjer och inte minst avdelningarnas egna terminsavslutningar. Givetvis hoppas vi att träffa så många som möjligt av er där!

Save the date 1: julhälsning

Boka den 17 december kl 18.30 för den traditionsenliga julhälsningen, för ledare m.fl., i scoutlokalen. Det kommer även en separat inbjudan! Vi vill i samband med detta visa vår uppskattning för det engagemang som läggs ner på våra avdelningar och andra uppdrag så vi hoppas att så många som möjligt kommer!

Save the date 2: ledarupptakt januari

Med terminsavslut följer också automatiskt planering av en ny härlig scouttermin. Boka därför redan nu söndagen den 6 januari kl 10.00 för ledarupptakten inför vårterminen. Tills dess bör avdelningarna fundera igenom sina önskemål om Grönby-helg till våren.

Ledarhandbok

Det har tagits fram ett första utkast till en ledarhandbok och den har just nu skrivits ut i ett par test-exemplar för att testas på ett antal av våra nya ledare. Tanken är att på detta sätt testa materialet och utvärdera för att kunna utveckla och justera innan det trycks upp i större skala. Det mesta av den information som finns i ledarhandboken går även att hitta på vår hemsida.

Bryssel

Vi har nyligen haft Skype-möte med kontaktpersonen för våra medlemmar i Bryssel och deras verksamhet verkar flyta på och utvecklas hela tiden. De har nu haft sitt första årsmöte och vissa saker har blivit lite mer formaliserade och både de och vi ser fram emot att successivt utöka vårt samarbete och kontakten ytterligare.

Valberedningen

Valberedningens arbete har nu gått in i en lite mer intensiv fas och de har börjat förbereda och stämma av läget inför vårens stämma. Är du intresserad av styrelsearbete eller vet någon som du tycker skulle vara lämplig för styrelseuppdrag så tveka inte att kontakta valberedningen på valberedningen@trelleborgsscoutkar.se

Webbgruppen

Det behövs förstärkning i webbgruppen!
Är du intresserad av att hjälpa till med underhåll och drift av kårens hemsida (WordPress), Facebooksida, Instagram eller mail-listor mm, så hör av dig till ordforande@trelleborgsscoutkar.se.
På gång är konfiguration och drifttagning av G-suit och en ny hemsida i WordPress.

Varma Scouthälsningar,
Johanna och Johan, kårordförande