Nyhetsbrev – Februari

Nyhetsbrev
24 februari, 2019 av Johan Havenberg

Hej,

Nu har vi kommit en bit in i terminen och styrelsen arbetar för fullt med att avsluta det gångna verksamhetsåret (verksamhetsberättelse, ekonomi etc) samtidigt som det planeras för det kommande verksamhetsåret genom upprättande av verksamhetsplan etc. Med andra ord: det är snart dags för stämma

Kårstämma

Den 24 mars kl 10.00 är det dags för årets kårstämma i scoutlokalen! Boka in datumet och fundera över om du har någon motion du vill skicka in eller om du vill ta dig an något styrelseuppdrag eller annat uppdrag i kåren under kommande verksamhetsår.

Ordning i lokalen

Vi vill påminna om vikten av att vi hjälps åt att hålla iordning och sköta vår lokal! Det gäller hela lokalen och innebär även att de som har tillgång till t ex materialförrådet ansvarar för att sköta sopor och sophantering där, samt att toaletten i det utrymmet är ren och städad.
Vi skulle också uppskatta om det inte slängs använda blöjor i soporna inne i lokalen, då dessa inte töms tillräckligt ofta för detta ändamål. Dessa får helt enkelt tas med i en soppåse och slängas på annat håll.

Sommarläger

Nu är det äntligen dags att börja fundera på allvar kring årets sommarläger! Boka in den 20-27 juli för sommarläger på Kragenäs, Tanums naturreservat , ca 14 mil från Göteborg

Jakt runt Norra Grönby

Under jaktperioden, september – februari vill jaktansvarig på markerna kring stugan gärna att vi slår en signal och stämmer av om och i så fall var i skogen det är jakt och var det är lämpligt att röra sig när vi ska dit med våra scouter. Om vi hör av oss i förväg kan de också anpassa sitt jaktområde lite så att vi kan röra oss i de områden vi önskar. När det inte är jaktperiod behöver vi inte ringa för att dubbelkolla.
Jaktledare Bertil Nilsson, tel 070-5483356

Brevlåda för kvitton

Brevlåda för kvitton, utläggsredovisning, mm till kassör är uppsatt i lokalen. Närmare bestämt i det högra övningsmaterialförrådet.

Varma Scouthälsningar,
Johanna och Johan, kårordförande