Verksamhetsberättelse 2020

2 januari, 2021 av Johan Havenberg

Hej Ledare,

Det börjar dra ihop sig till kårstämma och som seden bjuder sammanställer kåren en verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret. Så även i år.

Skicka in verksamhetsberättelser för dina avdelningar eller utskott till styrelsen senast den 9 februari.

/Styrelsen