Nyhetsbrev – Överlämning

27 mars, 2020 av Johan Havenberg

Hej,

Efter tre år är det nu dags för oss att lämna över ordförandeklubban och det innebär att detta blir det sista nyhetsbrevet från oss. Vi vill passa på att tacka för den här tiden och för allt alla bidragit med till kårens verksamhet under vår tid som ordföranden. Vi vill också hälsa vår nya ordförande Martin Isaksen varmt välkommen och önska honom och den nya styrelsen ett stort lycka till! Det är alltid med blandade känslor man lämnar ett uppdrag, men naturligtvis kommer vi båda två även framöver att finnas med i kåren på olika sätt.

Nya styrelsen

För er som inte hade möjlighet att närvara på kårstämman vill vi presentera den nya styrelsen som från och med stämman ser ut så här.

Ordförande Martin Isaksen Nyval 1 år
Vice ordförande Mikael Persson Nyval 1 år
Kassör Anette Evans Omval 2 år
Ledamot Robert Farina Omval 1 år
Ledamot Joel Paxer Nyval 1 år
Ledamot Niklas Euström Nyval 1 år
Ledamot Håkan Greko Omval 1 år
Ledamot Linnéa Norrman Nyval 2 år
Suppleant Liza Larsson Nyval 1 år
Suppleant Tim Larsson Nyval 1 år

Varma Scouthälsningar,
Johanna och Johan, kårordförande emeritus