Nyhetsbrev – Maj

7 maj, 2020 av Johan Havenberg

Hej!

Nu är det dags för lite information. Efter kårstämman fick vi en ny styrelse och en ny ordförande. Vi i nya styrelsen tackar den gamla styrelsen för deras arbete. Det blev ingen mjukstart för oss utan det blev mycket information kring Covid-19 och hur vi som kår skulle agera.

Styrelsen fortsätter att bevaka vad Scouterna centralt och Folkhälsomyndighetens rekommendationer är. Det positiva är att de vill att vi skall fortsätta med vår verksamhet och ha den utomhus och vad är inte bättre än att vara ute nu?

Vi vill påminna er om huvudrekommendationerna att har ni minsta lilla symtom av luftvägsinfektion så skall ni stanna hemma för allas säkerhet.
Virusets framfart verkar ha dämpats något så de planerade mötena fortskrider. Vid förändringar informerar ledarna berörd patrull. Har ni frågor så tveka inte att fråga era ledare.

Då vi står inför en del renoveringar av stugan i Grönby samt underhåll behöver vi också lite extra hjälp kring detta med allt från rivning till att klippa gräsmattan där. Som den ideella förening vi är behöver vi hjälp från er föräldrar. Ta gärna kontakt med Robert som är ledare på
Rovfåglarna på robert.farina.rf@gmail.com och se vad ni kan hjälpa till med.

Styrelsemötena kommer att ske tredje tisdagen i månaden.

Lite bra länkar gällande Covid-19 rekommendationerna
http://www.scoutservice.se/artikelkategori/nyheter/
https://www.krisinformation.se/

Väl mött
Ordf. Martin Isaksen