Nyhetsbrev – Februari

27 februari, 2020 av Johan Havenberg

Hej,

Vid denna tiden på året jobbar styrelsen för fullt med avsluta det föregående verksamhetsåret med verksamhetsberättelser, ekonomiskt bokslut etc och det förbereds inför årets stämma där detta ska behandlas.

Hemsidan

Som många av er känner till pågår det ett arbete med att flytta kårens hemsida till en ny webbplattform. Nu har vi fått besked om att den gamla hemsidan kommer att stängas ned och inte finnas tillgänglig från och med den 1 mars. För vår del är inte allt överflyttat och fungerande på den nya sidan ännu, vilket innebär att vi under en övergångsperiod inte kan räkna med en fungerande hemsida. Vi jobbar på att försöka lösa detta så snart och så smidigt som möjligt!

Utbildning barnkonventionen

Kultur- och fritidsförvaltningen i Trelleborgs kommun bjuder in till utbildning om barnkonventionen

Den 1 januari 2020 blev FN:s barnkonvention svensk lag. Det är därför viktigt att såväl myndigheter som civilsamhället har kunskap om barns rättigheter.
UNICEF Sverige vill bidra till att öka kun­skapen och stärka efter­levnaden av barn­konven­tionen i den svenska förenings­idrotten.
De har därför tagit fram en hand­bok som foku­serar på barn­konven­tionens fyra grund­prin­ciper; barns lika värde, barnets bästa, barns rätt till liv och utveck­ling samt barns rätt att ut­trycka sin åsikt och få den respek­terad.

Vi har bjudit in UNICEF Sverige i syfte att utbilda föreningsledare. Utbildningen tar sin utgångspunkt i handboken.

För vem? Utbildningen riktar sig till dig som är ledare i föreningslivet i Trelleborgs kommun.
Datum och tid: 12 mars kl. 18.00-20.00
Plats: Stora konferensrummet, Söderslättshallen, Klörupsvägen 48
Anmälan: Görs till ordforande@trelleborgsscoutkar.se senast den 5 mars då vi sedan gemensamt anmäler alla intresserade från kåren till kultur- och fritidsförvaltningen

Vi bjuder på fika.
Utbildningen är kostnadsfri.

Program

  1. Om FN:s barnkonvention och varför det är viktigt att ha kunskap om barns rättigheter.
  2. Workshop med diskussioner.

Vi kommer att dela ut UNICEF:s handbok, men vill du redan nu läsa mer finns den här: https://unicef.se/rapporter-och-publikationer/barnkonventionen-och-foreningsidrotten-handbok-for-idrottsledare

Kårstämma den 22 mars

Som ni sett har det nu gått ut kallelse till kårstämman som äger rum den 22 mars kl 18.00. Kom ihåg att ev motioner till stämman ska vara styrelsen tillhanda 2 veckor innan.
Vi vill också påminna om att alla kårens medlemmar är välkomna till stämman – vi ser därför gärna att informationen om stämman också sprids på avdelningarna. Ett utmärkt tillfälle att prata demokrati med scouterna och förklara vad en stämma innebär och hur man kan påverka inom scouterna.

Inköpta vaxdukar

Det är nu inköpt ett antal vaxdukar, som man kan använda för att skydda borden vid olika pysselaktiviteter, målning etc. Dessa finns i det högra programmaterialförrådet

Midsommar

Som nämndes i samband med ledarupptakten så har styrelsen i vanlig ordning sökt pengar från kommunen för att arrangera årets midsommarfirande. Det saknas dock fortfarande en grupp som håller i och ansvarar för genomförande av detta arrangemang. Vet du någon som skulle vara intresserad så hör av dig till styrelsen! Prata gärna även med föräldrar på era respektive avdelningar då detta är ett alldeles utmärkt tillfälle för föräldrar som vill engagera sig men inte vara ledare.

Rekrytering

Ett enkelt och många gånger bra sätt att rekrytera fler scouter är att bjuda in till så kallade kompismöten på avdelningen, dvs att man till ett specifikt möte låter sina scouter bjuda med sig kompisar till mötet/aktiviteten. Vi ser gärna att avdelningarna arrangerar ett sådant möte någon gång under året. Det finns även informationsmaterial för respektive åldersgrupp på kåren som man kan dela ut till de som besöker ett sådant möte.

Varma Scouthälsningar,
Johanna och Johan, kårordförande