Närvarorapportering

21 december, 2021 av Johan Havenberg

Nu är det dax igen! Denna gång är det tyvärr lite bråttom att få in all närvaro.

Bo Anders behöver ha samtliga närvarorapporter senast den 15 januari!

Du kan hitta mallar för rapporten, som summerar automatiskt, dels här på hemsidan men också i kårens Google workspace (skapa nytt kalkylark – från mall – Närvarokort…). Har du frågor kring dessa kontakta webbgruppen.

Skicka din rapport till Bo Anders