Nyhetsbrev – December

Nyhetsbrev
30 december, 2018 av Johan Havenberg

Hej,

Med årets sista nyårsbrev hoppas vi att alla haft en God Jul och passar även på att önska ett Gott Nytt År och tacka för det engagemang som visats under det gångna året! Ett nytt år betyder också som vi alla vet att det år som gått ska summeras och ett nytt planeras med allt vad det innebär i form av verksamhetsberättelser, ledarupptakt, planering av den nya terminen etc.

Ledarupptakt januari, påminnelse

Ledarupptakt äger som tidigare meddelats rum söndagen den 6 januari kl 10.00 i scoutlokalen. Tills dess bör avdelningarna fundera igenom sina önskemål om Grönby-helg till våren.

Verksamhetsberättelser och närvarokort

Nu är det dags att börja sammanställa verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2019. Alla avdelningar, samt alla som varit ansvariga för och planerat något av arrangemangen under året behöver därför skriva sin del av verksamhetsberättelsen och maila till vår sekreterare ankie.lisell@yahoo.se
Det är även dags att lämna in närvarokorten till Bo-Anders. Han kommer att prata mer om detta på upptakten.

Sommarläger 2019

Det börjar bli hög tid att planera sommarläger för sommaren 2019. Är du intresserad av att vara med i en grupp som håller i detta så kontakta ordföranden ordforande@trelleborgsscoutkar.se snarast. Frågan kommer även att lyftas i samband med ledarupptakten.

Användning av ICA-kortet

Vi vill återigen påminna om att det vid inköp med kårens ICA-kort är viktigt att lämna kvitto tillsammans med notering vilken avdelning eller vilket arrangemang till Anette när man lämnar tillbaka kortet. Detta för att Anette ska kunna bokföra och härleda kostnader till rätt konto/avdelning då det inte framgår av fakturan som kommer sen.

Varma Scouthälsningar,
Johanna och Johan, kårordförande