Felanmälan – Grönby hage

Vid fel på kårens fastighet (Grönby hage), ring eller skicka felanmälan på SMS till

Akut

Vid akuta problem ring