Verksamhetsberättelse

Varje år på kårens årsmöte, den så kallade kårstämman, sammanställs och presenteras den verksamhet som bedrivits i Trelleborgs scoutkår i en dokument som kallas verksamhetsberättelse.

Här nedan finns verksamhetsberättelserna från de senaste årens verksamhet.