Verksamhetsberättelse

Varje år på kårens årsmöte, den sk kårstämman, sammanställs och presenteras den verksamhet som bedrivits i Trelleborgs scoutkår i en dokuments som kallas verksamhetsberättelse.

Här nedan finns verksamhetsberättelserna från de senaste årens verksamhet.