Om kåren

Trelleborgs Scoutkår tillhör riksorganisationen Scouterna, där alla svenska scouter och scoutkårer är organiserade.  Scoutkåren är en av de kårer som ingår i Södra Skånes Scoutdistrikt. Allt arbete är ideellt och partipolitiskt obundet. Scoutkåren är en förening med egen styrelse och ekonomi.

Scoutrörelsen är en ideell organisation byggd på idéer som Lord Robert Baden-Powell prövade tillsammans med några pojkar från London 1907. Våra arbetsmetoder har utvecklats i takt med det övriga samhället, men i grunden är värderingarna de samma.

Det som gör scoutrörelsen speciell är vår scoutlag, vårt friluftsintresse med utfärder, hajker och expeditioner, principen att lära genom att göra, vårt internationella engagemang och den lilla patrullen som löser uppgifter där våra scouter lär sig visa hänsyn och ta ansvar.

I scouterna lär man sig nya saker genom att pröva dem, istället för att läsa sig till hur man ska göra, och man utvecklas som människa genom att hela tiden testa sin egen förmåga. Denna metod kallar vi för ”learning by doing” eller ”lära genom att göra” på svenska.