Trelleborgs scoutkår tilldelas 5000:-

På måndagskvällen var representanter från Trelleborgs scoutkår bjudna på middag hos Söderslätts Bygdegårds Intresseförening. Syftet med mötet var att Trelleborgs scoutkår tilldelats 5000 kr ur Söderslätts Bygdegårds Intresseförenings fond för barn och ungdomsverksamhet.

Söderslätts Bygdegårds Intresseförening 2017

Andra föreningar i närheten som också fick pengar ur fonden var Månstorps scoutkår samt Gärdslövs byalag.

”Pengarna som vi fått kommer vi att använda för att bekosta delar av sommarens Jamboree”, säger kårordförande Johan Havenberg. Han fortsätter: ”Sommarens Jamboree är ett ganska så dyrt läger, med dessa pengarna kan vi hålla nere kostnaden för den enskilde scouten genom att kåren betalar resor och förbrukningsmaterial under lägret”.

Trelleborgs scoutkår vill rikta ett riktigt STORT tack till Söderslätts Bygdegårds Intresseförenings för deras bidrag till kårens verksamhet.