Webgruppen

Här hittar du de som är aktiva i webgruppen.

Webgruppen jobbar med de olika webplatformar som kåren har, men i huvudsak med denna sidan.

Du når hela webgruppen på: webmaster@trelleborgsscoutkar.se

Johan Havenberg

Johan Havenberg

Kårordförande, Avdelningsledare, Webmaster
E-post: johan.havenberg@gmail.com
Mobil:
070-992 47 58

Leder kåren, Leder avdelningen Slemmisarna, Arbetar med kårens webbplattform

Foto saknas 4

Marie Andersson

Avdelningsledare, Webmaster, Skjortbeställningsansvarig
E-post: mimmiandersson75@gmail.com
Mobil:
073-044 64 43

Leder avdelningen Rovfåglarna, Leder arbetet med kårens webplatform, Skjortbeställningsansvarig