Valberedningen

Här hittar du de som är med i valberedningen.

Valberedningen förbereder de val som görs på kårstämman.

Du når hela valberedningen på: valberedningen@trelleborgsscoutkar.se

anders_hellman

Anders Hellman

Avdelningsledare, Medlemsregistrerare, Utbildningsansvarig, Valberedare
E-post: a.hellmans@telia.com
Mobil:
073-951 77 38

Ansvarar för kårens medlemsregister, Ansvarar för att informera kåren om utbildningar, Leder avdelningen Gnagarna

Foto saknas 3

Mimmi Tisell

Valberedare
Mobil:
070-426 57 58

Foto saknas 1

Niklas Euström

Avdelningsledare, Valberedare
E-post: niklas.eustrom@scouterna.se

Leder avdelningen Gnuttarna

Foto saknas 1

Peter Rasmussen

Ledare, Valberedare
Mobil:
070-631 23 30

Verkar på avdelningen Rovfåglarna