Valberedningen

Här hittar du de som är med i valberedningen.

Valberedningen förbereder de val som görs på kårstämman.

Du når hela valberedningen på: valberedningen@trelleborgsscoutkar.se