Funktioner

Styrelsen

Du når ordförande på: ordforande@trelleborgsscoutkar.se

Du når kassören på: kassor@trelleborgsscoutkar.se

Du når alla i styrelsen på: styrelsen@trelleborgsscoutkar.se

Valberedningen

Valberedningen förbereder de val som görs på kårstämman.

Du når hela valberedningen på: valberedningen@trelleborgsscoutkar.se

Materialförvaltargruppen

Materialförvaltargruppen jobbar med vårt lägermaterial som kåren har, så som tält, vindskydd, stormkök, lyktor, verktyg, mm.

Du når hela materialförvaltargruppen på: materialforvaltare@trelleborgsscoutkar.se

Webgruppen

Webgruppen jobbar med de olika webplatformar som kåren har, men i huvudsak med denna sidan.

Du når hela webgruppen på: webmaster@trelleborgsscoutkar.se