Fredsljuset

12219529_1000284223355374_4551769083090221484_n

Just nu är världen en orolig plats att vara på. UNHCR uppskattar att 60 miljoner människor är på flykt undan krig och förföljelse.

Syrien
Afghanistan
Irak
Burundi
Sydsudan

Detta är några av de länder där människor tvingas fly undan krig och våld. Familjer som våra egna familjer, barn, mammor och pappor vars skuld består av var de är födda eller vilken tro man har.

Scouternas rättesnöre består av 7 scoutlagar. Tittar vi på de första och sista punkterna i scoutlagen hittar vi följande:

”En scout söker sin tro och respekterar andras”
”En scout känner ansvar för sig själv och andra”

Familjer i hela världen utsätts varje dag för våld och hot om våld för deras tros skull eller var dom råkar vara födda. Vi kan inte bara sitta och titta på. Ansvaret för mänskligheten ligger på oss alla utan undantag.

I år kommer Trelleborgs scoutkår att delta i spridningen av fredsljuset som en symbolisk handling till stöd för kampen mot krig, våld och förtryck.

Fredsljuset är en låga som hämtas från födelsekyrkan i Betlehem där en låga brunnit som en symbol för freden sedan år 565. Sedan 1995 har fredsljuset spridits i Sverige med hjälp av scouterna och i år kommer Trelleborgs scoutkår den 16 november att åka till Helsingborg för att hämta sin låga för att sprida fredsbudskapet i Trelleborg.

Vill du vara med och sprida budskapet om fred? Kontakta oss, alla som vill kan vara med.

styrelsen@trelleborgsscoutkar.se