Scoutnet

Scouternas medlemsregister heter Scoutnet.

I registret kan du som medlem redigera dina medlemsuppgifter, du som är ledare kan redigera din avdelning eller kår och medlemmarna i dessa och du som har en roll i styrelsen i en kår eller distrikt har tillgång till flera olika verktyg.

Se här för guider och mera information.