Material

Ni ansvarar själva för kårens material, så återlämna det som ni hade velat få det. Om något går sönder så kontakta materialförvaltarna.

Material för användning under mötestid

Detta material är endast till för lån under de vanliga veckomötena, INTE för hajker eller andra övernattningar!

Materialet hämtas och lämnas tillbaks samma dag som mötet äger rum. Materialet får alltså inte hämtas på måndag eftermiddag och lämnas tillbaks på tisdag eftermiddag, det ska tillbaka direkt efter mötet i det skick som ni själva skulle vilja finna det i! (se Skötsel nedan)

Material för användning på läger/hajk

Beställning ska vara materialgruppen tillhanda senast en vecka före utlämning!

Beställning kan göras genom att fylla i en beställningslista och sedan lägga den i postlådan på gallerdörren i lokalen eller på formuläret nedan, som skickas direkt till materialgruppen.

Materialet ska återlämnas torrt och rengjort snarast möjligt efter lägrets/hajkens avslut.(se Skötsel nedan)

Skötsel

Trangiakök som har använts ska svintas och diskas med diskmedel, alla delar! Det ska även bytas påse till brännaren vid behov. Om det skulle saknas någon del eller om t-spriten är på väg att ta slut så lägg en lapp i postlådan på gallerdörren.

Yxa och såg ska förvaras med skydd samt ska lämnas i det skick ni själv vill finna dem i.

Vindskydd som är smutsiga eller blöta ska först rengöras och torkas innan dom viks ihop.

Första förband till övning till möten finns i programmaterial. Sjukvårdsväskan är endast vid skada.

Fotogenlykta som använts ska tömmas på fotogen innan den lämnas samt att glaset ska diskas. Börjar veken bli kort eller om det inte finns någon så lämna en lapp i postlådan.

Beställning

Webformulär

Materialförvaltare

Foto saknas 2

Andreas Lewin

Styrelseledamot
E-post: andreas.lewin@elodata.nu
Mobil:
073-353 06 59

Ankie Lisell

Ankie Lisell

Ledare
E-post: ankie.lisell@yahoo.se
Mobil:
073-847 38 61

Verkar på avdelningen Skogsfåglarna

Foto saknas 2

Arne Christiansson

Ledare
E-post: arne.ch.scout@telia.com
Mobil:
070-634 83 04

Verkar på avdelningen Rovdjuren