Stadgar och policies

Här har vi samlat lite styrdokument för kåren, avdelningar och ledare som kan hjälpa till i den dagliga verksamheten.

Stadgar

Kårens stadgar, se även Stadgar

Policies

Här finns de policys som gäller i kåren.