Protokoll

Här publicerar vi protokoll från våra kårstyrelsemöte och kårstämmor.

Alla protokoll är justerade före det att vi publicerar. Alla vidimerade original finns att tillgå på begäran.