Dokument

Här finns lite olika dokument som kan vara bra att ha som ledare och som på olika sätt hjälper till eller underlättar verksamheten.

Verksamhetsplan

Personuppgiftshantering

Medlemsadministration

Material

Ekonomi

Grönby hage

Sommarläger