Avdelningsval

Val av avdelning för höstterminen 2018

Val av avdelning, ht-18, för Insekter och Slemmisar
  • Ange namnet på den scout denna anmälan gäller
  • Välj den avdelning som du avser gå på under hösten 2018
  • Skriv här om det är någon annan information du vill förmedla till ledarteamen

Personuppgifthantering

Vi tar in namn på de scouter som ska gå på antingen avdelningen Insekterna eller Slemmisarna i syfte att kunna förbereda och skapa så bra verksamhet som möjligt under hösten.

I vissa fall räknas ett namn som en personuppgift och i de fallen lutar vi oss på den rättsliga grunden för att fullgöra ett avtal, dvs medlemskap i Trelleborgs scoutkår och någon av ovan nämnda avdelningar.

De som kommer ta del av uppgifter är samma personer som normalt har tillgång till de specifika medlemmar detta gäller, dvs medlemsregistrerare, ordförande och ledare på avdelning som scouten går på.

Vi kommer radera dessa uppgifter så snart vi tagit dela av dem och kunnat få en uppfattning om hur fördelningen av scouter ser ut.