Skogsfåglarna, åk 6-8

ÄventyrareSkogens fåglar komma här…
ut i skog och mark det bär…
Tjädern sjunger hela våren,
Orren kluckar i bland snåren.
Höken svävar över berg och backar
Spetten hål i träden hackar
Det var allting ljuvt och lätt
Tjädern! Orren! Höken! Spetten!
SKOGSFÅGLARNA!!

Så låter det varje gång avdelningen Skogsfåglarna inleder sina möten. På äventyrarscouterna bygger mycket av verksamheten på patrullsystemet och samarbetet och gemenskapen i den egna lilla patrullen.

Alla tillhör någon av de 4 patruller som finns på avdelningen: Tjädern, Orren, Höken och Hackspetten. Varje patrull har en patrulledare och en vice patrulledare som tillsammans med avdelningsledarna bildar rådspatrullen Eken.

Tillsammans bedriver vi ett scoutprogram som gör oss väl förberedda för att i patrullen klara av utmaningar vi möter som t ex att åka ut på övernattningar, hajker, sommarläger m m.

SkogsfåglarnaMötestider

Torsdagar mellan kl. 19.00 – 21.00
Kan man inte komma ska man meddela det i så god tid som möjligt till någon av ledarna.

Klädsel

Man medtar alltid kläder efter väder, t ex., om det regnar ska man inte räkna med att vi blir inomhus utan då gäller regnkläder. Man bär givetvis alltid scoutdräkt på mötena.

Kontakta oss

Skicka e-post till oss på: skogsfaglarna@trelleborgsscoutkar.se

Dokument