Avdelningar

Kårens verksamhet delas in beroende på ålder. Denna indelning kallas för grenar.

Varje gren består av en eller flera avdelningar. Kårens samtliga avdelningar kan du se i menyn till vänster.

Grenar

SpårareBäver
Förskoleklass – åk 1, 6-7 år

Du är bäver när du är mellan 6-7 år och du vill prova på scouting. Tillsammans med andra provar du hur det är att vara ute i skogen, att elda och grilla, kanske hugga med yxa och såga. Ganska så ofta följer din eller någon kompis förälder med på mötena.

 

SpårareSpårare
Åk 2-3, 8-9 år

Du är spårare när du är mellan 8-10 år och du har fått upp spåret på något nytt. I Scouterna får du utvecklas genom att få göra saker på riktigt genom uppdrag, äventyr och övernattningar. Viktigt för en spårare är att lösa problem tillsammans och se lösningar istället för hinder.

Spårarnas ledord är: Nyfikenhet, Prova, Natur, Fantasi, Roligt

 

UpptäckareUpptäckare
Åk 4-5, 10-11 år

Du är upptäckarscout när du är mellan 10-12 år. Som upptäckare utmanas du genom äventyr och upplevelser och friluftslivet har en viktig roll. Du tycker också att det är kul att se hur saker funkar i andra länder och får i Scouterna engagera dig i samhället på ett roligt och konkret sätt.

Upptäckarnas ledord: Våga, Samarbeta, Vilja, Lösa problem, Omvärlden

 

ÄventyrareÄventyrare
Åk 6-8, 12-15 år

Du är äventyrarscout när du är mellan 12-15 år. Du är en del i en patrull/gruppgemenskap, där ni utmanas till nya möten och spännande friluftsliv. Du samarbetar tillsammans med dina patrullkompisar och ni bestämmer i stor utsträckning själva över vad ni vill göra och uppleva. Du får stöd i Scouterna genom att se saker ur olika perspektiv, ta ställning och engagera dig i större samhällsfrågor. Många äventyrare får uppleva häftiga scoutaktiviteter både nationellt och internationellt.

Äventyrarnas ledord: Medvetenhet, Respekt, Friluftsliv, Patrullen, Möten

 

UtmanareUtmanare
Åk 9-G2, 16-18 år

Som utmanare är du mellan 15-18 år och i Scouterna ställs du inför större uppgifter i ett allt tydligare internationellt sammanhang. I utmanarscouterna får alla ta stort ansvar samtidigt som det är okej att bara få vara. Du får möjlighet att prova på avancerat friluftsliv och att engagera dig djupt i samhällsfrågor.

Utmanarscouternas ledord: Engagemang, Reflektera, Nätverk, Internationellt, Gemenskap

 

RoverRover
19-25 år
Som roverscout är du mellan 19-25 år. Du arbetar i projektform med andra roverscouter och utformar och genomför dina aktiviteter själv. Du kan vara med i nätverk tillsammans med andra som intresserar sig för samma frågor. Roverscouten reflekterar över sina upplevelser och sitt beteende.

Roverscouternas ledord: Gränslöshet, Redo, Utveckla, Ledarskap. Lyssna & Stötta

 

RoverLedare
18+ år

Att vara scoutledare är fantastiskt! Här får du som vuxen vara med och utvecklas både som lyssnande och stödjande ledare och människa samtidigt som du bidrar till att våra scouter växer.

Att vara scoutledare handlar i första hand om att genomföra en så bra verksamhet som möjligt tillsammans med scouter och övriga ledare. Här utvecklas vi tillsammans, i scoutrörelsen kan du känna dig säker och du behöver inte kunna precis allting från början. Vi har mängder med utbildningar, metoder och hjälpande mentorer som ser till att ge dig ett bra, stimulerande och roligt stöd.

Du som vuxen
Vill du bli en del av scoutrörelsen men inte som ledare för en scoutkår? Det går utmärkt. Det finns många andra uppdrag att välja mellan. Kanske vill du hjälpa till vid läger? Eller sitta i en styrelse? Eller hjälpa till med en scoutstuga? Eller komma till ett scoutmöte och berätta för scouterna vad du jobbar med? I Scouterna finns plats för alla. Ta kontakt med en scoutkår nära dig och berätta att du vill engagera dig. Chansen är stor att ni hittar någon/några uppgifter du tycker om att göra och som kåren behöver hjälp med.