Nyhetsbrev – April

Glad påsk! Nu har vi hunnit ha kårstämma och därmed slutligen lagt verksamhetsåret 2018 till handlingarna. Vi vill också tacka för det fortsatta förtroendet att driva kåren vidare och vi ser fram emot en ny och spännande mandatperiod tillsammans med Läs mer »