Nyhetsbrev – Februari

Hej, Nu har vi kommit en bit in i terminen och styrelsen arbetar för fullt med att avsluta det gångna verksamhetsåret (verksamhetsberättelse, ekonomi etc) samtidigt som det planeras för det kommande verksamhetsåret genom upprättande av verksamhetsplan etc. Med andra ord: Läs mer »