Nyhetsbrev – Februari

Hej, Vi vill börja med att tacka för alla insatser som lagts ner på att få nya lokalen iordningställd så att vi kan påbörja verksamheten där på bästa sätt för våra scouter! Det ska bli fantastiskt spännande och känns på Läs mer »